سیستم جامع امور مشترکین استان اردبیل

 

Login

  نام کاربر :
کلمه عبور :
رمز جدید:
تکرار رمز جدید:
مسئولین محترم
باطلاع میرساند در صورت ارسال وصل بدهی بدون وصول کاربری مسدود و به کمیته تخلفات ارجاع داده خواهد شد.

مسیر برنامه صدور قبض با نام کاربری و کلمه عبور قبلی به http://bill.tci.ir تغییر یافت.

کسی که زبانش رانگه داردیارانش افزون شوند  
تغییر کلمه عبور ماهیانه الزامی میباشد
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به مخابرات استان اردبیل می بـاشد Copyright © 2012 www.ardabil-tci.ir